Nota: Si llegiu aquest missatge és perquè no podeu visualitzar els arxius CSS vinculats a la pàgina o perquè utilitzeu un navegador que no compleix els estàndards.

Departament de Geografia i Sociologia · Universitat de Lleida

 

Carme Bellet Sanfeliu

Professora titular d'universitat

Correu electrònic: c.bellet@geosoc.udl.cat
Telèfon:
(+34) 973 70 20 44
Fax:
(+34) 973 70 31 19
Adreça: Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida
Despatx: 3.18.4

Descàrrega del CV Esp

 

Línies d'investigació

 • Processos d’urbanització
 • Habitatge i segregació social urbana
 • Renovació urbana
 • Planejament urbà i territorial
 • Infraestructures i territori
 • Efectes territorials de la implantació del tren d’alta velocitat
 • Comerç i ciutat
 • Ciutats intermèdies

 

Docència

 • Paisatge, territori i societat – Grau de Geografia i Ordenació del Territori
 • Geografia Urbana - Grau de Geografia i Ordenació del Territori
 • Dones, economia i urbanisme - Màster d’Agents d’Igualtat d’Oportunitats, Universitat de Lleida.

 

Projectes de recerca destacats

 • Ministerio de Economía y Competitividad (2013-2015), “Patrones de transformación y estrategias asociadas a la alta velocidad ferroviaria en España en ciudades intermedias”, 15 investigadors de 4 universitats espanyoles diferentes. C.Bellet és la investigadora principal.
 • La Paeria-Ajuntament de Lleida (2012-2014) “Memoria social per el Plan d'Ordenació Urbana Municipal (2015-2030)”. Investigadora principal.
 • UCAL – University of California (2009-2011) “California’s high speed rail system and urban development” , Investigadora Principal: Dana CUFF - CityLab, UCLA(USA), número d’investigadors: 28. C.Bellet col.labora com a experta a Espanya.
 • Ministerio de Educación y Ciencia (2007-2010), “Alta Velocidad Ferroviaria, Intermodalidad y Territorio: evaluación de las oportunidades asociadas a su implantación”. C.Bellet es investigadora principal del subprojecte de la Universitat de Lleida.
 • Ministerio de Fomento, (2006-2009) “Políticas urbanas entorno al Tren de Alta Velocidad en España. Acciones y estrategias locales para el aprovechamiento de las oportunidades que introduce el TAV” (T98/2006). C.Bellet es investigadora principal del subprojecte de la Universitat de Lleida.
 • Ministerio de Ciencia y Tecnología (2004-2006) “Vivienda social en la España del siglo XX. El caso de Cataluña” - (DGICYT BSO 2003-04044). Investigadora principal del projecte
 • Ministerio de Educación y Ciencia (Dirección General de Investigación Científica y Técnica) (1989-1992), “Etapas del crecimiento y morfología urbana de las ciudades medias entre 1939 y 1988”, (DGICYT, PS88-0029). J. Vilagrasa, investigador principal
 • Ministerio de Ciencia y Tecnología (2000-2003), Ciudades medias e intermedias en España: posicionamiento en la red urbana y procesos recientes (BSO-2000-1085). J. Vilagrasa, investigador principal

Darreres publicacions

 • FACCHINETTI-MANNONE, V. ; BELLET, C. ; RIBALAYGUA,C. ; RICHER, C. (2013), « Les petites agglomérations françaises et espagnoles face à la grande vitesse ferroviaire : comment convertir l’accessibilité en attractivité ? » Cahiers Scientifiques des Transports, núm.63.
 • BELLET, C. (2013) “Transporte y desarrollo territorial. El estudio de los efectos asociados a la implantación del alta velocidad ferroviaria a través del caso español”, en Revista Transporte y Territorio Nº 8, Universidad de Buenos Aires, 2013, ISSN 1852-7175.
 • Bellet, C. (2013) “¿De lo glocal a lo globanal?. Las ciudades intermedias en los tiempos de la globalización”, a Cucó, J. (ed) Metamorfosis urbanas. Ciudades Españolas en la dinàmica global, ed. Icaria, Barcelona, p.23-50 .
 • Bellet, C.; Gutiérrez, A (2012), “Vivienda, migraciones residenciales y descentralización en el área urbana de Lleida (1990-2010)”, a Reques, P.; Cos, O. (2012), La población en clave territorial. Actas del XIII Congreso de la Población Española, (edición digital), pp. 38-45.
 • Bellet, C.; Alonso, P.; Gutiérrez, A. (2012) “The high speed rail in Spanish cities. Urban integration and local strategies for socioeconomic development“, a Ureña, J.M. (Coord), Territorial implications of high speed rail in Spain, Aldershoot, Ashgate.
 • Bellet Sanfeliu, C (2011), “ La inserción de la universidad en la estructura y forma urbana. El caso de la Universitat de Lleida”, Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 20 de noviembre de 2011, vol. XV, nº 381.[ISSN: 1138-9788].
 • Casellas, A.; Bellet, C.; Alonso, P. (2011), “GOBERNANZA, INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO TERRITORIAL: ANÁLISIS A TRAVÉS DE UNA ESTACIÓN DE TREN DE ALTA VELOCIDAD”, en Eria, Revista de Geografía de la Universidad de Oviedo, Universidad de Oviedo, núm. 84-85, pp. 159-172
 • Bellet, C.; Gutiérrez, A (2011), CIUDAD Y FERROCARRIL EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XXI. LA INTEGRACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA EN EL MEDIO URBANO, a Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, núm.55 Enero-Marzo de 2011, pp.251-279.
 • Bellet Sanfeliu,C. (ed) (2010) La Universitat de Lleida en la ciutat i el territori, Lleida, Serveis de Publicacions de la Universitat de Lleida, p.181.
 • Bellet Sanfeliu, C. (2010) “L’encaix urbanístic de la Universitat de Lleida en la ciutat”, a Bellet Sanfeliu,C. (ed) (en prensa, 2010) La Universitat de Lleida en la ciutat i el territori, Lleida, Serveis de Publicacions de la Universitat de Lleida, p.105-137
 • Bellet, C.; Alonso, P.; Casellas, A (2010) “La integración del ferrocarril de alta velocidad en el medio urbano. El caso de Segovia-Guiomar”, a Anales de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid, vol.30, núm.1, pp. 9-26
 • Bellet, C.; Alonso, P.; Casellas, A. (2010), “INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y TERRITORIO. LOS EFECTOS ESTRUCTURANTES DE LA LLEGADA DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD EN ESPAÑA”, a Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, núm. 52, pp.143-163
 • Bellet, C. (2010), “International Exhibitions and Urbanism, by Javier Monclus.” A Urban Morphology, Vol. 14, pp.61-62
 • Bellet Sanfeliu, C. (2010), “Nuevas tecnologías de transporte y metropolización discontínua del territorio. El tren de alta velocidad en Segovia”, a ACE- Arquitectura, Ciudad y Entorno, Vol. IV, núm: 12, pp-26-42, Barcelona- Universitat Politècnica de Catalunya. Més informació
 • Bellet Sanfeliu,C. (2010) “REFLEXIONES SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO. EL CASO DE LAS CIUDADES INTERMEDIAS “, a AAVV, (2009), Espacios públicos y ciudades intermedias, IV Seminario de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Més informació
 • Bellet Sanfeliu, C., (2009), "The introduction of the high speed rail and urban restructuring: the case of Spain “, a the European Urban Research Association (EURA) and the Urban Affairs Association (UAA), International conference on urban globalism and urban change. Cityfutures2009, Madrid 4-6 June, 2009.
 • Bellet Sanfeliu C - Beltrao Sposito E. (2009) (Edit), Las ciudades medias o intermedias en un mundo globalizado, Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida, Lleida, pp.411. ISBN: 9788484092926
 • Bellet Sanfeliu C. (2009), “Del concepto ciudad media al de ciudad intermedia en los tiempos de la globalización “, a Bellet Sanfeliu C - Beltrao Sposito E. (2009) (Edit), Las ciudades medias o intermedias en un mundo globalizado, Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida, ISBN: 9788484092926 Lleida, pp. 21-40
 • Bellet,C.; Llop, J.Ma (2009), “The role of intermediate cities “,a UN-HABITAT - State of the World's Cities Report 2008 , UN-Habitat, Nairobi-Kenia, ISBN: 978921132114
 • Bellet, C.; Alonso, P. (2009), EL TREN DE ALTA VELOCIDAD Y EL PROYECTO URBANO. UN NUEVO FERROCARRIL PARA LA ZARAGOZA DEL TERCER MILENIO, en Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Vol. XIII, núm. 281. Més informació
 • Bellet, C.; Llop, J.Ma (2008), “La mobilitat a les terres de Ponent », en Papers - Revista de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona,Bellaterra-Barcelona (ESPAÑA), Vol. 48- Juliol 2008, pp. 86-99 . Més informació
 • Bellet, C (Dir); Alonso, P. ;Casellas, A.; Morell, R.; Gil, E (2008), Los efectos socioeconómicos y territoriales de la llegada del tren de alta velocidad a Segovia, Caja Segovia, Segovia, pp. 620. Més informació
 • Bellet Sanfeliu, C. (2008), “EL ESPACIO PÚBLICO Y LA NUEVA URBANIDAD. REFLEXIONES SOBRE EL CASO DE LAS CIUDADES INTERMEDIAS”, en Llop; J.Ma; Valls, X.; Albors, J.; Mongil, D.(Ed), Ciudades en re-construcción: necesidades sociales, tranformación y mejora de barrios, Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis, pp. 207-230. Més informació
 • Bellet Sanfeliu C, (2007), “El tren de alta velocidad en el medio urbano. Reflexiones entorno al caso español”, en RIBALAYGUA, C (ed), Alta Velocidad y Territorio, Cuadernos de Ingenieria y territorio, núm. 10, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, pp.141-156. Més informació
 • Bellet C. (2007), “LOS ESPACIOS RESIDENCIALES DE TIPO PRIVATIVO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CIUDAD:VISIONES DE PRIVATOPÍA”, en Scripta Nova. Revista electrónica de geografía i ciencias sociales 1 de agosto de 2007, Vol. X, núm. 245, pp. 25. Més informació
 • Bellet Sanfeliu C. (2007), “Los nuevos espacios residenciales: estructura y paisaje”, en AAVV (2007), Espacios públicos.Espacios privados. Un debate sobre el territorio, Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria, Santander (ESPAÑA), pp.93-130, ISBN: 978-84-8102-450-0. Més informació
 • Bellet Sanfeliu C, Clavel M, Herrera N, Modol JR. (2005), Atles comercial de la ciutat de Lleida, Ajuntament de Lleida. Més informació
 • Bellet Sanfeliu C, Llop-Torné JM.(2004), “Ciudades intermedias. Entre territorios concretos y espacios globales”, en Ciudad y territorio. Estudios Territoriales (CYTET), Vol. XXXVI , núm. 141-142,pp. 569-581 Més informació
 • Bellet C, Llop JM. (2004), “Miradas a otros espacios urbanos”, en Scripta Nova. Revista electrónica de geografía i ciencias sociales, Vol. VIII, núm. 165, pp.32. Més informació
© 2012 Departament de Geografia i SociologiaUniversitat de Lleida • Fet amb Xhtml i Css